+48 32 726 76 31 biuro@hansen-electric.pl

Wsparcie lokalnej społeczności szkolnej

Wspieramy lokalne społeczności szkolne. Tym razem projekt „Oswoić Matematykę” realizowany w ramach propagowania nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Podziękowanie.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Jesteśmy solidnym producentem i dostawcą, dbającym o bezpieczeństwo i zadowolenie Klienta, ciągle doskonalącym swoje wyroby i usługi.

Polityka jakości.

Ogłoszenie

Firma Hansen Electric Polska Sp. z o.o. wprowadza Ogólne Warunki Sprzedaży, które wchodzą w życie z dniem 25.04.2017r. Integralną częścią każdego zamówienia lub umowy kupna stanowią Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) dostępne poniżej.

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Powiadomienie

Firma Hansen Electric Polska Sp. z o.o. posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania oparty o wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011.

Certyfikat OBAC/0005/SZJ/19

Oferta specjalna.

Zapraszamy do nawiązania współpracy w zakresie dostaw produktów firmy Hansen Electric, spol. s r.o. z Opawy. Przesyłając zapytanie ofertowe jesteśmy gotowi do rozmów w sprawie ustalania korzystnych cen i warunków handlowych.

Oferta specjalna.

Zapraszamy do nawiązania współpracy w zakresie dostaw produktów firmy QUINTEX. W marcu bieżącego roku nawiązaliśmy współsprawcę z firmą QUINTEX oraz DACPOL w zakresie dystrybucji aparatury do stref zagrożonych wybuchem do grupy II.  Przesyłając zapytanie ofertowe jesteśmy gotowi do rozmów w sprawie ustalania korzystnych cen i warunków handlowych.

Nowa dyrektywa ATEX nr 2014/34/EU

26 lutego 2016 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę nr 2014/34/EU w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
Nowe przepisy weszły w życie 20 kwietnia 2016 r., zastępując w całości dotychczasową dyrektywę ATEX 95 (94/9/WE).

Nowa dyrektywa dotyczy producentów, dystrybutorów i importerów urządzeń, systemów ochronnych i aparatury przeznaczonych do użytkowania w potencjalnie wybuchowej atmosferze. Firma Hansen Electric Polska Sp. z o.o. posiada już pierwszy certyfikat badania typu zgodny z nową dyrektywą ATEX. Zapraszamy do działu górnictwo.