+48 32 726 76 31 biuro@hansen-electric.pl

KATALOG PRODUKTÓW - ATEX

Strefy zagrożone niebezpieczeństwem wybuchu pyłu i/lub gazu. Grupa I

STYCZNIK PRÓŻNIOWY TYPU HR-VS-80

Stycznik próżniowy HR-VS80 jest elektromechaniczne pracującą jednostką przeznaczoną do włączania i wyłączania obwodów prądu zmiennego o napięciu do 1200V zgodnie z normą EN 60947-4-1 i EN 60470 dla prądów do 80A w zakresie zwierania i rozwierania  obwodów prądowych dla kategorii AC4.


STYCZNIK PRÓŻNIOWY TYPU HR-VS-200

Stycznik próżniowy HR-VS200 jest elektromechaniczne pracującą jednostką przeznaczoną do włączania i wyłączania obwodów prądu zmiennego o napięciu do 1200V zgodnie z normą EN 60947-4-1 i EN 60470 dla prądów do 200A w zakresie zwierania i rozwierania  obwodów prądowych dla kategorii AC4.

 


STYCZNIK PRÓŻNIOWY TYPU HR-VS3

Stycznik próżniowy HR-VS3 jest elektromechaniczne pracującą jednostką przeznaczoną do włączania i wyłączania obwodów prądu zmiennego o napięciu do 1200V zgodnie z normą EN 60947-4-1 i EN 60470 dla prądów do 315A w zakresie zwierania i rozwierania  obwodów prądowych dla kategorii AC4.

 


STYCZNIK PRÓŻNIOWY TYPU HR-VS4, HR-VS4/450

Stycznik próżniowy HR-VS4 ( HR-VS4/450) jest elektromechaniczne pracującą jednostką przeznaczoną do włączania i wyłączania obwodów prądu zmiennego o napięciu do 1200V zgodnie z normą EN 60947-4-1 i EN 60470 dla prądów do 400A (450A) w zakresie zwierania i rozwierania  obwodów prądowych dla kategorii AC4.

 


ISKROBEZPIECZNY PRZEKAŹNIK STERUJĄCY TYPU IPS-2/*/*

Iskrobezpieczny przekaźnik sterujący jest przeznaczony do stosowania w układach sterowania wymagających separacji wejściowej strony iskrobezpiecznej od wyjściowej nieiskrobezpiecznej. Zawiera układy kontrolne do nadzoru dwóch linii parametrycznych terminowanych diodami w obwodach dwukierunkowego sterowania układów zasilania.


ISKROBEZPIECZNY PRZEKAŹNIK STERUJĄCY TYPU IPS-4

Iskrobezpieczny Przekaźnik Sterujący typu IPS-4 zawiera cztery układy kontrolne do nadzoru linii parametrycznych terminowanych diodami o rezystancji do 600Ω. Obwody kontrolne są wykonane, jako iskrobezpieczne. Zasilanie doprowadzone jest od strony nieiskrobezpiecznej i jest galwanicznie separowane od reszty sygnałów.

.


ISKROBEZPIECZNY PRZEKAŹNIK TEMPERATUROWY TYPU IPT-1

Iskrobezpieczny przekaźnik temperaturowy typu IPT-1 zawiera układ do pomiaru temperatury za pomocą elementu pomiarowego typu PT100 oraz termistora. Elementem wykonawczym jest przekaźnik z układem podwójnych styków przełącznych, wysterowany, jeżeli mierzona temperatura jest poniżej ustalonego poziomu. Obwody kontrolne są wykonane jako iskrobezpieczne.

.


ISKROBEZPIECZNY PRZEKAŹNIK WYJŚCIOWY TYPU IPW-*

Iskrobezpieczny Przekaźnik Wyjściowy typu IPW-* jest separatorem niezależnych nieiskrobezpiecznych sygnałów wejściowych napięciowych na stykowe wyjścia iskrobezpieczne. Dodatkowo każdy kanał wyposażony jest w sygnalizację stanu wyjścia. Przekaźnik ma zastosowanie w układach sterowania wymagających separacji wejściowej strony nieiskrobezpiecznej od wyjściowej iskrobezpiecznej..

.


ISKROBEZPIECZNY PRZEKAŹNIK BLOKUJĄCY TYPU IPB-*

Iskrobezpieczny Przekaźnik Blokujący typu IPB-* jest układem do monitorowania stanu izolacji w izolowanych sieciach elektrycznych niskiego i średniego napięcia. W zależności od sposobu przyłączenia zabezpieczenia do kontrolowanej sieci może ono spełniać następujące funkcje:

  • Centralnego zabezpieczenia upływowego sieci trójfazowej napięcia przemiennego.
  • Centralnego zabezpieczenia upływowego sieci jednofazowej napięcia przemiennego.
  • Blokującego zabezpieczenia upływowego w sieciach trójfazowych i jednofazowych napięcia przemiennego.

ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY TYPU LH86/2.1-P

Elektroniczny przekaźnik nadmiarowo-prądowy typu LH86/2.1-P wraz z przekładnikami prądowymi budowy specjalnej został zaprojektowany do ochrony od skutków zwarć, przeciążeń i asymetrii, maszyn i urządzeń pracujących w górniczych podziemnych instalacjach trójfazowych dodatkowo wyposażony został w cyfrowy układ, którego zadaniem jest pomiar prądu, obsługa 8 wejść cyfrowych, 3 wyjść przekaźnikowych, zbieranie informacji o pobudzonych zabezpieczeniach oraz realizacja prostych zależności logicznych. Dane udostępniane są na zewnątrz poprzez interfejs RS485 za pomocą protokołu MODBUS RTU.