Diamenty Forbesa 2023
dla Hansen Electric Polska Sp. z o.o.