Ognioszczelna stacja kompaktowa typu SN23(*/*.*) jest urządzeniem zasilająco-rozdzielczym, przeznaczonym do zasilania i zdalnego sterowania napędów elektrycznych maszyn i urządzeń górniczych, zasilanych z sieci trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym punktem neutralnym transformatora. Stacja SN23(*/*.*) przystosowana jest do zasilania z sieci o napięciach 500,550, 660,(990),1000 1100, 1140V poprzez  zmianę odczepów transformatora pomocniczego.

W zależności od wariantu wykonania, stacja może być wyposażona w tory rozłącznikowe w ilości od 1 do 6 szt. , umożliwiające zasilanie jej głównych odpływów z kilku różnych stacji transformatorowych. Każdy z rozłączników może zasilać od jednego do kilku  zabezpieczonych odpływów stacji kompaktowej, które mogą również pełnić funkcje rozrusznika tyrystorowego, czy zespołu transformatorowego do 63kV/A.

Karta katalogowa SN23 MK

Opis

Oznaczenie:

Typ : SN23 (*1/ *2.*3)

gdzie:

*1 =  – ilość torów odłącznikowych

*2 =  – ilość odpływów głównych

*3 =  – ilość odpływów pomocniczych

 

Dane znamionowe:

– Napięcie zasilania:  500 (660)V/1000V (990, 1100, 1140)

– Znamionowy sumaryczny prąd odpływów: 1400A lub 1800A (2 kom. gł)

– Znamionowy prąd toru rozłącznikowego:  (315) 630A

– Znamionowy prąd odpływu: max 630A

– Ilość torów rozłącznik.:  od 1 do 6

– Ilość odpływów:  do 20szt.

– Temperatura otoczenia: -10°C do +40°C

– Wilgotność powietrza: do 95 ±3 % przy temp. 35°C

– Dopuszczalne odchylenie od pionu: 15o

– Stopień ochrony:   IP54

– Cecha ochrony:    I M2 Ex db [ia Ma] I Mb lub  I M2 Ex db eb [ia Ma] I Mb