Szafa sterownicza  typu SS-***-QSU-*.* jest urządzeniem kategorii 2G lub 3G i 2D lub 3D lub też kategorii   M2 przeznaczonym do stosowania w atmosferach wybuchowych  stref 1 lub 2 i/lub 21 lub 22 wg PN-EN 60079-10 , względnie w górnictwie w  strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Szafa sterownicza  typu SS-***-QSU-*.* jest urządzeniem przeciwwybuchowym wykorzystują-cym osłonę gazową z nadciśnieniem ‘p” wg PN-EN 60079-2 , przeznaczonym do sterowania procesem technologicznym w atmosferach wybuchowych.

Karta katalogowa Szafa Sterownicza z systemem QSU MK

Opis

Materiał

Stal czarna lakierowana
Stal nierdzewna 304L
Stal nierdzewna 316L

 

Wymiary obudów

od 400x600x300 mm
do 1200x2000x500 mm

 

 

Umożliwia zastosowania wyposażenia

w wykonaniu zwykłym

 

Maksymalna dopuszczalna moc strat wyposażenia

Od 145W do 1028W (zależnie od wielkości obudowy)

 

Uszczelki

EPDM -200C do +850C
Silikon -550C do +100 0 C

 

Napięcie znamionowe zasilania

3x400V (3×230 lub 3×500 lub 3x660V3x 1000V lub 3x1140V) AC

 

Prąd znamionowy stycznika Ex

do 800 A

 

Temperatura otoczenia

od -200 C  do +400C

 

wilgotność względna
do 95% w temperaturze 400C

 

Stopień ochrony
IP 65 lub IP66 lub IP69

 

Przeciwwybuchowość

Oznaczenie wykonania przeciwwybuchowego

II 2G Ex pxb [ia Ga] T1000C Gb
II 2D Ex pxb [ia Da] IIIC T1000C Db
I M2 Ex pxb [ia I Ma] IMb