Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typu WS-200/* jest urządzeniem zasilającym, przeznaczonym do zdalnego lub lokalnego sterowania elektrycznych napędów maszyn i urządzeń, zasilanych z sieci trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym punktem neutralnym transformatora.

Wyposażony jest w jeden rozłącznik izolacyjny z napędem ręcznym i jeden stycznik próżniowy o obciążalności prądowej 200A. Dwa odpływy: odpływ główny i odpływ pomocniczy, służący do zasilania urządzeń pomocniczych.
Zastosowane komponenty gwarantują pewność ruchową wyłącznika stycznikowego przy spełnieniu wymagań bezpieczeństwa.

Karta katalogowa WS-200 MK

Opis

Oznaczenie:

Wyłącznik stycznikowy typu WS-200/*

 

Parametr  (D):

– 3-fazowy odpływ główny i 3-fazowy odpływ pomocniczy zasilane są z jednego stycznika –Q1,
a napięcie wyjściowe na obu odpływach jest równe napięciu zasilania UZ.

 

Parametr  (S):

3-fazowy odpływ główny zasilany jest ze stycznika –Q1, a 1-fazowy odpływ pomocniczy zasilany jest z uzwojenia wtórnego transformatora T10 o napięciu 230V, 42V lub 24V.

 

Dane znamionowe:

– Napięcie pracy AC:   400, 500, 550, 660, 690, 1000, 1100, 1140)V

– Prąd max.:  200A

– Max. zakres nastaw zabezpieczeń: 200A

– Napięcie odpływu pomocniczego AC: 24V lub 42V, 230V

– Moc odpływu pomocniczego: 250 VA

– Temperatura otoczenia : -10 °C ≤ Tamb ≤ +40 °C
(263 K ≤ Tamb ≤ 313 K)

– Stopień ochrony:  IP65

– Cecha ochrony: M2(M1) Ex db [ia Ma] I Mb

– Wymiary: 566 x 525 x 440mm